De Cultuur Loper

 


De Cultuur Loper is een programma waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Met De Cultuur Loper maken scholen vanuit hun eigen visie een activiteitenprogramma dat past bij hun school. Het traject begeleidt scholen via acht stappen waarna de school scherp heeft wat zij hun leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en hoe zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma.
De Cultuur Loper werd ontwikkeld door Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie), in samenwerking met Erfgoed Brabant, lokale intermediairs, cultuuraanbieders en basisscholen in Noord-Brabant. Het programma geeft invulling aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Met deze regeling stelt het rijk, de provincie en de gemeente geld en ondersteuning beschikbaar voor scholen met ambitie op dit gebied met als doel ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs.
Inmiddels werken 45 gemeenten met  De Cultuur Loper, waardoor 375 scholen hun cultuureducatie kunnen optimaliseren.